Partneři

Vestavěné skříně Stako

Kvalitní, skvěle řešené a zároveň designově povedené vestavěné skříně, šatny, dělící příčky či obývací sestavy naší firmy STAKO zhodnotí Váš dům či byt.


Rekonstrukce bytu
DM SERVIS - Váš partner pro rekonstrukce bytu a koupelny včetně bytového jádra.


Prodej a výroba nábytku

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí je narozdíl od nahlížení do katastru nemovitostí, které má jenom informativní hodnotu, veřejnou listinou, která je rozhodná pro jednání se státními orgány. Prokazuje stav údajů v katastru nemovitostí v okamžiku jejího vyhotovení.

Výpisem z katastru nemovitostí se rozumí

  • Úplný nebo částečný výčet parcel nebo budov nebo jednotek vlastníka (spoluvlastníků) nebo oprávněného z jiného práva příslušejících k listu vlastnictví s podrobnějšími údaji katastru nemovitostí.
  • Výčet údajů o domě s byty a nebytovými prostory bez uvedení podrobnějších údajů katastru nemovitostí.
  • Kopie katastrální mapy (označením kopie katastrální mapy bude i její tiskový výstup) a nebo jiného mapového podkladu zobrazující parcely. (Za jiný mapový podklad se považuje též mapa zobrazující parcely ve zjednodušené evidenci)

Kde získat Výpis z katastru nemovitostí

  • Osobní návštěvou katastrálního úřadu nebo zasláním písemné žádosti o poskytnutí výpisu z KN na katastrální úřad.
  • Na kontaktních místech Czech POINT (vybrané krajské, městské a obecní úřady, pobočky České pošty, Hospodářská komora).
  • U notářů.
  • Pomocí webového formuláře Czech POINT - výpis z katastru nemovitostí v takovém případě obdržíte poštou.